Interfaces
 InterfaceDescription
 IBitmapFont Interface of bitmap font.
 IFont Interface of Font Class.
 IPathFont Interface of Vector Font.
Classes
 ClassDescription
 FFont ベクターで描画する為の Font クラスです.
 FontUtil Font のユーティリティ.
 PChar Char Data of PFont.
 PFont Processing形式(vlw)用 の Font クラスです.
 PFontLoader vlw font loader.