Classes
 ClassDescription
 FGradientMatrix Matrix for Gradient.
 FMatrix re implements matrix.
 FMatrix2D FMatrix2D クラスは flash.geom.Matrix の拡張クラスです.
 FMatrix3D FMatrix3D
 FMatrixMap Matrix for draw BitmapData.
 FNumber3D  
 FTransform3D FTransform3D
 FVector FVector
 FViewBox View Box
 NumberMatrix  
 NumberMatrix3D